Tjänster

Välkommen till
nackadorrar.nu

Start

Säkerhetsdörrar
     - Finansiering

Tjänster
     - Dörrmontering
     - Fönstermontering
     - Badrum
     - Kök
     - Garage

Kontaktinformation


Postadress:
Söndagspromenaden 20
132 37 Saltsjö-Boo
 

Tel: 0739-054054 E-Post: urban.ohrman@nackadorrar.nu

Dörrmontering
Måttagning, demontering av befintlig dörr, inmontering av ny dörr och färdigställande.
PRISER: Demontering och montering     kronor 2000:-
             Färdigställande inkl material     kronor 1500:-

Fönstermontering
Måttagning, demontering av befintligt fönster, inmontering av nytt fönster och färdigställande.
PRISER: Demontering och montering    kronor 1000:-
             Färdigställande inkl material     kronor 800:-

Garageportsmontering
Måttagning, demontering av befintlig garageport, inmontering av ny garageport och färdigställande.
PRISER: Demontering och montering     kronor 3000:-
             Färdigställande inkl material    kronor 1500:-